Slutrapporten för ESF-projekt rusta och matcha

Publicerad: 2022-10-31

Det finns nu möjlighet att ta del av slutrapporten. En presentation som sammanfattar de viktigaste delarna finns också tillgängligt, samt ett intervjureportage där både medarbetare och leverantörer berättar om projektet.

ESF-projekt Kundval rusta och matcha avslutades den 30 september 2022. För att uppnå uppdraget med att dra lärdomar från tjänsten rusta och matcha deltog arbetssökande och leverantörer i projektet under hela 2021 och fram till och med den 30 juni 2022.

Du kan nu ta del av projektets arbete och slutsatser och du kan välja på vilket sätt du vill få till dig informationen. På denna sida finns ett inspelat intervjureportage där några av dem som deltog i projektet berättar om bakgrunden till projektet, några av de viktigaste lärdomarna och deras upplevelse av projektets bidrag.

Om du vill fördjupa dig i slutrapporten kan du välja att ladda ner den i sin helhet. Är du i stället intresserad av en mindre omfattande version kan du ta del av en presentation som sammanfattar rapportens viktigaste delar.

Lärdomarna från projektet omhändertas av Arbetsförmedlingen på olika sätt. Många av dem är redan implementerade tack vare att projektet deltog i tjänstens operativa arbete och därmed kunde bidra till den direkta utvecklingen av rusta och matcha. Andra lärdomar har tagits omhand i diverse utvecklingsarbeten inom myndigheten, både avslutade, pågående och planerade projekt.

Vill du veta mer om ESF-projektet Kundval rusta och matcha kan du kontakta projektledare Malin Blomgren malin.blomgren@arbetsformedlingen.se

 

Intervjuer med deltagare i ESF-projektet

film
/

5 minuter 14 sekunder

Hör några av de som arbetade i projektet berätta om projektets syfte, viktigaste slutsatser och deras upplevelse av projektets bidrag.

Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden