Kommunikation i TendSign

Publicerad: 2022-10-27

Arbetsförmedlingen använder sig av upphandlingssystemet TendSign. Där publiceras all information som rör upphandlingar.

Anledningen är att information som rör pågående upphandlingar bör publiceras på ett ställe, och endast där, enligt upphandlingsprinciperna i lagen om offentlig upphandling. Där står bland annat; "upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet."

Principer utgör grund för hur information ska publiceras


Principer för upphandling inom lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om offentlig upphandling (LOU) ligger till grund för hur kommunikation om upphandling ska ske.

Olika upphandlingsprocesser


Vi genomför våra upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, samt Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Hur anbudsgivare får ställa frågor i Arbetsförmedlingens upphandlingar skiljer sig åt beroende på om upphandlingen är inom LOV eller inom LOU:

  • I upphandlade tjänster inom LOV innebär valfrihetssystemet att en upphandling är öppen att ansöka till löpande. Här kan anbudsgivare eller leverantörer löpande ställa frågor och få svar i TendSign då upphandlingen är öppen så länge tjänsten består.
  • I LOU stänger funktionen ”frågor och svar” i TendSign när en leverantör vunnit anbudet.

Mer om upphandlingsprocessen för LOU och LOV hittar du via länken nedan till Upphandlingsmyndighetens webbplats. Du finner även en länk till lagen om offentlig upphandling.