Arbetsförmedlingen i samarbete med Polisen

Publicerad: 2022-10-13

Arbetsförmedlingen har sedan 1 maj 2021 ett nationellt samarbete med Polisen, där vi bland annat informerar våra arbetssökande om polisutbildningen för att uppmuntra fler att söka.

Polismyndigheten behöver växa och bli cirka 26 000 poliser till 2024/2025. Det innebär att de behöver anta fler kandidater till polisutbildningen. Arbetsförmedlingen informerar kontinuerligt om utbildningen och det kan du som leverantör hjälpa oss att göra.

En bred och spännande utbildning

Polisyrket är ett omväxlande jobb som ställer höga krav på bred kompetens och såväl fysisk som psykisk förmåga. Studierna varvar därför teoretiska ämnen som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap med polisiära ämnen som brottsförebyggande arbete, utredning kring vålds- och narkotikabrott, förhörsmetodik, kriminalteknik, konflikthantering, polistaktisk bilkörning, självskydd och vapenhantering.

På campus eller distans

Polisutbildningen pågår under fem terminer, där de sista sex månaderna är en betald aspirantutbildning, och genomförs på plats på campus (i Stockholm, Borås, Växjö, Malmö eller Umeå) eller på distans. Båda varianterna innebär heltidsstudier, ger samma kompetens och är studiemedelsberättigade.

Anställning efter avklarade studier

Efter avslutad och godkänd utbildning erhålls behörighet att söka anställning som polis. Vanligtvis erbjuds man en tjänst som polisassistent inom det lokalpolisområde där man gjort sin aspirantutbildning.

Allt om ansökan

På https://polisen.se/blipolis finns mer information om polisutbildningen, antagning och behörighetskrav. Ansökan är öppen året runt.

Tipsa arbetssökande om att livechatta med Polisen

Onsdag den 19 oktober mellan 18.00 och 20.00 svarar Polisen på frågor om polisyrket och polisutbildningen på Polisens Facebook och Instagram.