Slutrapport ESF-projekt rusta och matcha

Publicerad: 2022-10-03

Lärdomarna från ESF-projektet Kundval rusta och matcha är nu sammanställda i en slutrapport.

Arbetsförmedlingen har under de senaste två åren genomfört ESF-projektet Kundval rusta och matcha. Arbetssökande och leverantörer var delaktiga i projektet under perioden 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2022.

Syftet med projektet var att dra lärdomar om den nya tjänsten rusta och matcha, både inför framtida matchningstjänster och inför myndighetens reformering.

Projektets arbete och resultat finns sammanfattat i en slutrapport. Rapporten med lärdomarna från projektet kommer att presenteras i ett inspelat kortare intervjureportage som läggs ut på Arbetsförmedlingens webbplats senare i höst. Då kommer slutrapporten också finnas för nedladdning från webbplatsen, tillsammans med en sammanfattande presentation av de viktigaste delarna från rapporten.

 

Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden