Uppdatering av betyg försenad

Publicerad: 2022-09-29

Arbetsförmedlingens betyg för leverantörer av rusta och matcha publiceras en gång varannan månad. Den uppdatering som skulle gjorts den 30 september är försenad och beräknas i stället göras under kommande veckor.

Arbetsförmedlingen har en betygsmodell för att ge deltagarna i rusta och matcha möjlighet att göra ett välgrundat val av leverantör. Betygen ger en bild av hur leverantörerna lyckats med att stötta deltagare till arbete eller studier. Värderingen av leverantörernas prestation bygger på en bedömning av deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden, och om dessa deltagare har fått ett arbete eller gått till utbildning.

Uppdatering av betyg i september försenad

Betygen uppdateras i slutet av varannan månad: januari, mars, maj, juli, september och november. Nästa uppdatering av betygen skulle skett den 30 september men är försenad. Publicering av uppdaterade betyg beräknas i stället göras under kommande veckor.

Här kan du som leverantör ställa frågor eller lämna synpunkter.

Relaterad information

Text