Slutredovisningar i tjänsten karriärvägledning

Publicerad: 2022-09-26

Du som leverantör behöver säkerställa att de slutredovisningar du skickat in i tjänsten karriärvägledning har mottagits av Arbetsförmedlingen. Det gör du genom att gå in på deltagarkortet och kontrollera att slutredovisning finns med under inskickade rapporter. Saknas slutredovisning där behöver du skicka in en ny.

Störningar i ”Mina sidor för fristående aktörer” har gjort att det i vissa fall inte gått att skicka in slutredovisning för tjänsten karriärvägledning. Det tekniska problemet är nu löst och slutredovisningar kan skickas in som vanligt. Det du behöver göra är att säkerställa att de slutredovisningar du skickat in tidigare har kommit fram till Arbetsförmedlingen.

Hur vet jag om slutredovisningen är inskickad och mottagen?

Detta säkerställer du genom att gå in på deltagarkortet och kontrollera att slutredovisning finns med under inskickade rapporter. Saknas slutredovisning under inskickade rapporter på deltagarkortet behöver du skicka in en ny.

Kontakta servicedesk om du har frågor.

Relaterad information

Text