Ny rutin för arbetspraktik i rusta och matcha

Ny rutin för arbetspraktik i rusta och matcha

Publicerad: 2022-09-06

Den 20 september inför Arbetsförmedlingen en ny nationell, enhetlig process för arbetspraktik som utgår från den arbetssökandes behov. Förändringen innebär bland annat att arbetssökande som har e-legitimation kan föreslå praktikplats på Mina sidor.

Rutinerna för arbetspraktik för dig som är leverantör i rusta och matcha ändras därför från den 20 september. Du kommer också få information om hur du guidar arbetssökande i den digitala tjänsten.

Det sker inga förändringar i regelverk och förordningar för arbetspraktik, vilket gör att Arbetsförmedlingen fortfarande ska bedöma om praktiken är lämplig utifrån till exempel arbetsmarknad, yttrande från arbetstagarorganisation och arbetsgivarkontroll av praktikanordnare.

Vad blir den största skillnaden för mig som leverantör?

Om du som handledare hos leverantör tillsammans med den arbetssökande bestämmer att den arbetssökande ska hitta praktikplats ska den arbetssökande logga in på Mina sidor, för att se om det finns en aktivitet om arbetspraktik i handlingsplanen (Min planering). Från den 20 september ska Arbetsförmedlingen lägga in den aktiviteten i samband med att beslut om rusta och matcha fattas. I denna aktivitet finns det en länk för att skicka in praktikplats.

Om denna aktivitet saknas ska en informativ rapport skickas till Arbetsförmedlingen där det står att ni vill möjliggöra för praktik inom tjänsten. Då kommer en handläggare på Arbetsförmedlingen ta kontakt med den arbetssökande och lägga in detta i handlingsplanen.

Mer information om detta och steg för steg-bilder för att guida den arbetssökande finns i den nya rutinen för praktik i rusta och matcha. Du hittar länk till den nya rutinen (ppt-presentation) under relaterad information.

Information på tjänstedialog den 9 september

Du som leverantör i rusta och matcha har fått en inbjudan till den 9 september kl. 8.30-9.00 för muntlig genomgång av den nya rutinen. Där finns möjlighet att ställa frågor.

Läs gärna igenom den nya rutinen före mötet.

Rutinen har provats på pilotkontor

På Arbetsförmedlingens lokalkontor i Malmö, Södertälje, Kalmar/Västervik/Oskarshamn och Örnsköldsvik/Sollefteå/Kramfors pågår just nu en pilot för att prova den nya processen och digitala lösningarna för arbetspraktik.

Leverantörer i dessa leveransområden har sedan juni provat den nya rutinen för leverantörer och haft möjlighet att lämna förbättringsförslag på den inför starten i hela landet den 20 september.

Relaterad information

Rusta och matcha (Presentationen "Ny rutin för praktik i rusta och matcha" hittar du längre ned på sidan, under ”Möjliga insatser”)

Tidigare artikel: Ny rutin för arbetspraktik i tjänsten rusta och matcha (14 juni)