Utvalda leverantörer inbjudna till informationsmöte

Publicerad: 2022-08-30

Ett informationsmöte inför kommande remiss av föreskrifter kommer att hållas den 7 september. Några utvalda leverantörer är inbjudna till mötet, och för övriga kommer det att finnas möjlighet att senare lämna synpunkter på förslaget, innan föreskrifterna beslutas.

Ett informationsmöte, inför kommande remiss av föreskrifter om leverantörers uppgiftsskyldighet, hålls digitalt den 7 september. Inbjudan att delta i mötet har gått ut till de leverantörer som fanns med på Arbetsmarknadsdepartementets remisslista och därmed var ombedda att skicka in synpunkter.

Vi återkommer efter mötet med information om det fortsatta arbetet, bland annat om när förslag på föreskrift skickas på remiss. Även för er leverantörer som inte deltar i mötet kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan föreskrifterna beslutas, i samband med att förslaget remitteras.

Eventuella frågor om mötet skickas till: rattsavdelningen@arbetsformedlingen.se.