Informationsmöte 7 september om kommande remiss av föreskrifter

Publicerad: 2022-08-04

Från den 1 december 2022 kommer det i lagen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten vara reglerat att leverantörer har skyldighet att lämna de uppgifter som myndigheten behöver.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att i myndighetsföreskrifter reglera om uppgiftsskyldigheten, motsvarande det som idag regleras i avtal. Arbetsförmedlingen har påbörjat arbetet med att ta fram föreskrifterna, ett arbete som kommer att pågå under hösten. Myndigheten vill i ett tidigt skede ge leverantörer information om förslaget på föreskrifter och möjlighet att lämna synpunkter, innan de skickas ut på remiss.

Onsdagen den 7 september kommer myndighetens rättsavdelning att ordna ett informationsmöte om de nya föreskrifterna, där leverantörer får möjlighet att delta. Mer information kommer i mitten av augusti.