Uppdaterad betygssättning av leverantörer

Publicerad: 2022-07-29

Arbetsförmedlingens betyg för leverantörer av rusta och matcha publiceras nu för fjärde gången. Betygen för juli omfattar fler leverantörer än tidigare – ytterligare 14 leveransområden tillkommer. Betygen publiceras den 1 augusti.

Arbetsförmedlingen har en betygsmodell för att ge deltagarna i rusta och matcha möjlighet att göra ett välgrundat val av leverantör. Betygen ger en bild av hur leverantörerna lyckats med att stötta deltagare till arbete eller studier. Värderingen av leverantörernas prestation bygger på en bedömning av deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden, och om dessa deltagare har fått ett arbete eller gått till utbildning.

Tidigare månader har endast leverantörer i ESF-områden kunnat få betyg. I juli tillkommer de leverantörer som ingick i etapp 1 av införandet av rusta och matcha; 53 kommuner fördelat på 14 leveransområden; Eda, Eskilstuna, Fagersta, Filipstad, Gotland, Hagfors, Hällefors, Karlskoga, Karlstad, Kristianstad, Torsby, Årjäng, Örebro och Östergötland.

Fler leveransområden kan påverka utfallen av betygen

Då betygen för juli omfattar fler leveransområden än tidigare kan det därmed komma att påverka enskilda leverantörers betyg. Detta eftersom varje fristående aktörs resultat i ett leveransområde jämförs mot alla andra leverantörers resultat i landet givet att de uppfyller kraven att få betyg.

Två kriterier krävs för att få betyg

  • En viss tid i tjänsten
    Tiden i tjänsten är av betydelse för när leverantören kommer att börja få sina betyg publicerade. När betyg börjar visas för en leverantör beror alltså på när i tiden leverantören började leverera rusta och matcha.
  • Ett visst antal deltagare
    Leverantörerna måste ha haft ett visst antal deltagare under perioden som betygssättningen avser för att säkerställa beräkningarnas tillförlitlighet. De ska ha haft minst 18 deltagare i spannet mellan fyra och 20 månader före det månadsskifte som närmast föregår betygets publicering, och varit verksamma i minst 12 månader.

Betygen uppdateras i slutet av varannan månad: januari, mars, maj, juli, september och november. Infaller sista dagen i månaden på en helgdag kan publicering av betygen dröja till nästkommande vardag.

Här kan du som leverantör ställa frågor eller lämna synpunkter.