Arbete med vidareutvecklad matchningstjänst

Publicerad: 2022-07-07

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att ta fram en vidareutvecklad matchningstjänst. Avstamp görs i befintliga tjänsten rusta och matcha, men vissa delar kommer att förändras.

Arbetsförmedlingen har i regleringsbrev och som tillägg till regleringsbrev under 2019–2022 fått uppdraget att utveckla, förbereda och sedan införa utvecklade matchningstjänster i syfte att dra lärdomar inför reformeringen.

Enligt regeringsbeslut i juni 2022 uppdrogs Arbetsförmedlingen vidare att införa vidareutvecklade matchningstjänster med grund i nytt arbetsmarknadspolitiskt program, förmedlingsinsatser.

Uppdatering av befintlig tjänst eller ny upphandling ännu inte klart

Det är i dagsläget inte bestämt om det kommer att bli en uppdatering av befintlig tjänst, det vill säga rusta och matcha, eller om det kommer att bli en ny tjänst med nytt ansökningsförfarande.

Förändringar utifrån befintlig tjänst

I arbetet med den vidareutvecklade matchningstjänsten* tas avstamp i rusta och matcha som har utformats i enlighet med reformeringen och följer dess logik. Vissa delar kommer dock att justeras för att Arbetsförmedlingen ska kunna leverera på de uppdrag och leva upp till den riktning som har formulerats i regleringsbreven av uppdragsgivaren. Tjänsten är upphandlad enligt lagen om valfrihet vilket innebär att deltagare i tjänsten har möjlighet att själva välja leverantör.

- Tjänsten ska förbättras och effektiviseras med den arbetssökande i fokus. Det innebär att vissa delar kommer att uppdateras, säger Tomislavka Barisic enhetschef tjänsteutveckling Leverantörer

Uppdrag från regeringen innefattar att bland annat se över följande områden:

  • Ändamålsenligt stöd till deltagarna
  • Ersättningsmodellen
  • Likvärdigt utbud av matchningstjänster i hela landet

Synpunkter från leverantörer

Arbetsförmedlingen bjöd tidigare i år in leverantörer, kommuner och andra att lämna synpunkter hur man bäst utvecklar rusta och matcha vidare.

- Det är oerhört värdefullt för oss att få in våra leverantörers åsikter, då det utgör en viktig del i arbetet med utvecklingen av den vidareutvecklade tjänsten. Vi vill självklart att tjänsten ska utformas så att den känns så attraktiv och värdeskapande som möjligt, säger Mikael Edin, Strategisk inköpare, Inköpsavdelningen.

Införande i samband med nytt regelverk

Den vidareutvecklade tjänsten kommer att införas i samband med att det nya regelverket kommer på plats, förmodligen någon gång i början av 2023. Arbetet med att utveckla tjänsten pågår nu för fullt och mer detaljerad information kommer efter sommaren.

*Vidareutvecklad matchningstjänst är i dagsläget ett arbetsnamn.