Förtydligande kring dokumentation

Publicerad: 2022-06-21

Här finner du en sammanställning över hur du hanterar olika slags dokument inom rusta och matcha, och vilken funktion de fyller.

Läs den bifogade PDF: en där vi samlat information om viktiga dokument inom rusta och matcha. Filen innehåller en beskrivning av dokumenten samt vad som är viktigt att tänka på i hanteringen av dem. Exempel på dokument som finns med i sammanställningen:

  • Den individuella utvecklingsplanen (IUP)
  • Avvikelserapportering
  • Gemensam planering (GP)
  • Periodisk rapport (PR)
  • Resultatrapport

Du hittar sammanställningen under Relaterad information.