Beslut syns inte i Mina sidor för fristående aktörer

Publicerad: 2022-06-16

Några av de beslut som fattats har inte nått hela vägen till Mina sidor fristående aktörer när leverantör har ändrat leveransadress. Det innebär att Arbetsförmedlingen och deltagaren kan se några beslut som inte syns för er leverantörer i Mina sidor fristående aktörer.

På grund av tekniska utmaningar har en del beslut inte nått hela vägen till Mina sidor fristående aktörer. Arbetsförmedlingen och deltagaren kan alltså se beslutet men det syns inte för er leverantörer i Mina sidor fristående aktörer.

Det är beslut som har fattats på en uppsagd adress hos den valda leverantören/KA-numret som har orsakat problematiken. Besluten gäller alltså leverantörer som har sagt upp leveransadress från TLR (Tjänsteleverantörsregistret). Det har gjort att det nu finns pågående beslut som leverantörerna inte kan se och inte kan jobba med, men som arbetssökande har fått beslut om och besked om vilken leverantör de ska delta hos.

En manuell rutin kommer att hantera aktuella ärenden. Arbetsförmedlingen arbetar med en långsiktig lösning så att systemstöden ska kunna hantera detta framöver.

Om ni har frågor kontakta någon av de lokala kontaktpersonerna som finns för rusta och matcha.

Relaterad information

Text