Ny rutin för arbetspraktik i tjänsten rusta och matcha

Publicerad: 2022-06-14

Från den 20 september planerar Arbetsförmedlingen att införa en ny nationell, enhetlig process för arbetspraktik som utgår från den arbetssökandes behov. Förändringen innebär bland annat att arbetssökande som har e-legitimation kan föreslå praktikplats på Mina sidor.

Rutinerna för arbetspraktik för dig som är leverantör i rusta och matcha ändras därför från den 20 september. Du kommer också få information om hur du guidar arbetssökande i den digitala tjänsten.

Det sker inga förändringar i regelverk och förordningar för arbetspraktik, vilket gör att Arbetsförmedlingen fortfarande ska bedöma om praktiken är lämplig utifrån till exempel arbetsmarknad, yttrande från arbetstagarorganisation och arbetsgivarkontroll av praktikanordnare.

Rutinen provas på pilotkontor

På Arbetsförmedlingens lokalkontor i Malmö, Södertälje, Kalmar/Västervik/Oskarshamn och Örnsköldsvik/Sollefteå/Kramfors pågår just nu en pilot för att prova den nya processen och digitala lösningarna för arbetspraktik.

Arbetsförmedlingen kommer att bjuda in leverantörer i dessa leveransområden att prova den nya rutinen för leverantörer och att ha möjlighet att lämna förbättringsförslag på den inför starten i hela landet den 20 september. Du som är leverantör i dessa leveransområden får en inbjudan till informationsträff per mejl.

Mer information till alla leverantörer i rusta och matcha om den nya rutinen publiceras på arbetsformedlingen.se under vecka 36 (5-9 september).