RFI – Vidareutvecklad matchningstjänst

Publicerad: 2022-06-09

Här finner du presentationen från Arbetsförmedlingens informationsmöte den 3 juni om Request for information (RFI) kring vidareutvecklad matchningstjänst. Presentationen innehåller en sammanställning av de svar som kommit in.

Fredag den 3 juni bjöds intressenter in att lyssna på en sammanställning av svaren av den Request for information (RFI) som skickades ut i april om vidareutvecklad matchningstjänst.

Arbetsförmedlingens mål med RFI var att få en ökad kännedom om potentiella leverantörers synpunkter och inställning kring vissa utvalda områden/frågor inför den vidareutvecklade matchningstjänsten.

RFI:n publicerades öppet på www.arbetsformedlingen.se samt www.tendsign.com den 13 april. Sista dagen att svara var 5 maj. 50 företag valde att skicka in svar på RFI:n.