Uppdaterad betygssättning av leverantörer

Publicerad: 2022-05-31

Arbetsförmedlingens betygsmodell för leverantörer av rusta och matcha publicerades första gången i januari i år och nu är det dags igen. Betygen för maj kommer endast omfatta leverantörer som var först ut med rusta och matcha, och endast de leverantörer som har tillräckligt många deltagare.

Arbetsförmedlingen har tagit fram en betygsmodell för att ge deltagarna i rusta och matcha möjlighet att göra ett välgrundat val av leverantör. Betygen ger en bild av hur leverantörerna lyckats med att stötta deltagare till arbete eller studier. Värderingen av leverantörernas prestation bygger på en bedömning av deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden, och om dessa deltagare har fått ett arbete eller gått till utbildning.

Två kriterier krävs för att få betyg

  • En viss tid i tjänsten
    Tiden i tjänsten är av betydelse för när leverantören kommer att börja få sina betyg publicerade. När betyg börjar visas för en leverantör beror alltså på när i tiden leverantören började leverera rusta och matcha.
  • Ett visst antal deltagare
    Leverantörerna måste ha haft ett visst antal deltagare under perioden som betygssättningen avser för att säkerställa beräkningarnas tillförlitlighet.

Även i maj publiceras betygen för leveransområden som var först ut med tjänsten, det vill säga Umeå, Västerås, Trollhättan, Blekinge, Lidköping och Oskarshamn. Leverantörer som får betyg ska ha haft minst 18 deltagare i spannet mellan fyra och 20 månader före det månadsskifte som närmast föregår betygets publicering, och varit verksamma i minst tolv månader.

Betygen uppdateras i slutet av varannan månad: januari, mars, maj, juli, september och november.

Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska socialfonden