Funktionen för utökad export uppgraderas – färdigt senast 1 juni

Publicerad: 2022-05-31

Tisdagen den 24 maj startade uppgraderingen av exportfunktionaliteten i Mina sidor för fristående aktörer. Möjligheten att exportera stängdes ned och beräknades vara på plats igen senast den 30 maj. Uppgraderingen har tyvärr tagit längre tid än planerat och beräknas nu vara på plats senast den 1 juni kl.16:30.

Alla deltagare utom avskrivna kan sedan exporteras

Uppgraderingen innebär att det kommer att gå att exportera samtliga deltagare förutom avskrivna deltagare. Efter uppgraderingen kommer du följaktligen att kunna välja att exportera deltagare med och utan tilldelad handledare.

I exporten kommer det även finnas information om tjänst, tolkbehov (för tjänsten karriärvägledning), avbrottsdatum, deltagarens postort, tilldelad handledare, ny period/förlängning samt datum för senaste inskickade ”Signal om arbete eller studier” och ”Resultatredovisning”.

Exporten innehåller de här nya kolumnerna: ”Tillhörande tjänst”, ”Tolkbehov”, ”Avbrott”, ”Postort”, ”Handledare”, ”Förlängning”, ”Inskickad signal om arbete eller studier” samt ”Inskickad resultatredovisning”.

Vi hoppas att ni har överseende med att exportfunktionaliteten stänger ned under en period för den här uppgraderingen och ber om ursäkt för den ytterligare förseningen.