Förbättrad funktionalitet i Mina sidor

Publicerad: 2022-05-25

Genom våra dialoger med leverantörer har vi fått in förbättringsförslag för Mina sidor för fristående aktörer. Sedan den 24 maj är funktionaliteten i applikationen förbättrad.

Förbättringar i Mina sidor:

  • Utökning av exporten från senast 30 maj – se nyhet om utökad export under Relaterad information.
  • Deltagarlistan: nya filter för ”avbrott”, ”ny period” samt ”dölj avskrivna ärenden”.
  • Handledare automat-tilldelas vid ny period. När beslut om period 2 fattas tilldelas deltagaren automatiskt till samma handledare som för period 1
  • Senaste händelser på startsidan – du får information om de senaste händelserna för dina deltagare direkt på startsidan
Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska socialfonden