Använd våra ekonomiska stöd

Publicerad: 2022-05-25

Som leverantör har du stor nytta av att känna till Arbetsförmedlingens ekonomiska stöd och hur de fungerar vid anställning. Använd dem i ditt arbete i rusta och matcha – en del av deltagarna kan till exempel ha rätt till nystarsjobb.

För att hjälpa fler personer till jobb erbjuder Arbetsförmedlingen ekonomiskt stöd till arbetsgivare. Syftet är att få fler arbetsgivare att vilja anställa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Bra verktyg för dig som leverantör

Ekonomiska stöd vid anställning är ett bra verktyg för dig som leverantör att använda i ditt arbete. Några av de arbetssökande som du vill matcha ut i jobb kan ha rätt till stöd, som till exempel ett av våra största stöd – nystartsjobb. Och i många fall har arbetsgivare rätt att anställa med nystartsjobb. På så sätt kan nystartsjobb underlätta att få arbetssökande i anställning. Samma resultatersättning gäller för dig som leverantör oavsett vilket arbete du förmedlar.

Nystartsjobb

Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning som betalas ut till arbetsgivare när de anställer en person som varit ifrån arbetslivet en längre tid, eller är ny i Sverige. Idag har cirka 27 000 personer en anställning med hjälp av nystartsjobb.

Höjda ersättningsnivåer ökat intresset hos arbetsgivare

Den 1 april 2022 höjdes ersättningsnivåerna för arbetsgivare när det gäller nya beslut av nystartsjobb. Det har gjort att intresset från arbetsgivare att anställa med stödet har ökat.

– Vi får in allt fler ansökningar. Under årets första tre månader ökade antalet ansökningar med 17 procent jämfört med samma period 2021, säger Mattias Andersson, biträdande Verksamhetsområdeschef Arbetsgivare.

Hur går det till att anställa med nystartsjobb?

Processen är enkel. Arbetsgivaren som har en tilltänkt person som de vill anställa med nystartsjobb ansöker direkt på vår webbplats. Vilken kompensation och längd på stöd arbetsgivaren kan få beror på vilket behov den arbetssökande har.

– Det är viktigt att känna till att det är Arbetsförmedlingen som godkänner och fattar beslut om de ekonomiska stöden. Och att den arbetssökande inte får vara anställd när vi tar beslut om arbetsgivarens ansökan om anställningsstöd, säger Mattias Andersson.

Du som leverantör har mycket att vinna på att känna till och använda dig av både nystartsjobb och andra ekonomiska stöd i ditt arbete!

Fakta nystartsjobb
Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning till arbetsgivare som betalas ut när arbetsgivaren anställer en person som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid eller är ny i Sverige. För att kunna bli anställd måste man uppfylla villkoren för nystartsjobb och vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Även för arbetsgivaren finns krav för att kunna ansöka om stödet. Till exempel måste bolaget vara registrerat i Skatteverkets arbetsgivarregister, redovisa skatt och arbetsgivaravgifter, inte ha näringsförbud, skatteskulder eller betalningsskulder. Arbetsförmedlingen erbjuder fler ekonomiska stöd än nystartsjobb. Vilket stöd arbetsgivaren kan få beror på arbetsgivarens och den arbetssökandes behov. Andra stöd är lönestöd, introduktionsjobb och yrkesintroduktion.