Karriärvägledning införs på fler ställen i landet

Publicerad: 2022-05-10

Tillsammans med er leverantörer prövar och utvecklar Arbetsförmedlingen tjänsten karriärvägledning. Tjänsten har prövats i 16 leveransområden sedan i början av 2021, och ska nu införas i ytterligare 44 områden.

Karriärvägledning är en tjänst för arbetssökande som behöver vägledning för att välja vilken typ av arbete eller studier de kan söka och information om hur vägen dit ser ut. Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi tjänsten i 16 leveransområden sedan början av 2021. Med start den 31 maj införs tjänsten i ytterligare 44 leveransområden. Senare i år kommer ytterligare 34 leveransområden att få tjänsten.

Vem kan delta i tjänsten?

Vem som helst kan delta, oavsett utbildningsbakgrund och språknivå. Det är arbetsförmedlaren som anvisar som avgör om den arbetssökande har behov av vägledning som mynnar ut i en karriärplan. Även deltagare i tjänsten rusta och matcha kan delta.

Personer med skyddade personuppgifter

I dagsläget är det av systemtekniska skäl inte möjligt att delta i tjänsten för de arbetssökande som har skyddade personuppgifter. Det finns andra insatser hos Arbetsförmedlingen som erbjuder vägledning. Exempel på detta är studiemotiverande insats på folkhögskola (SMF), korta vägen och rusta och matcha.

Målet är ökad karriärkompetens och ökad motivation

Karriärvägledning ska bygga på vetenskapliga metoder. Målet är att individen ökar sin karriärkompetens, det vill säga sin kunskap och förståelse om sig själv, möjligheterna på arbetsmarknaden och olika alternativ inom utbildningar och yrken. Deltagarna ska inte bara få information utan även ökad motivation att välja en väg till arbete utanför de begränsningar som kan följa av uppväxtmiljö, könstillhörighet och tidigare arbetslivserfarenhet.

Vad händer efter att den arbetssökande gått igenom tjänsten?

Efter deltagandet i insatsen får deltagaren med sig en karriärplan. Det är då mycket viktigt att Arbetsförmedlingen tar vid och lotsar individen vidare till de insatser som ingår i karriärplanen. Planeringen kan (och ska) se olika ut från person till person. Arbetsförmedlingen behöver fånga upp deltagaren efter varje insats i karriärplanen, och sedan anvisa till nästa insats fram till att individen är i mål och har fått ett arbete.


Relaterad information

Karriärvägledning