Inlevelse i funktionsnedsättningar ger insikt

Publicerad: 2022-05-04

Nu kan du ta del av virtuella inlevelseövningar i form av korta filmer som illustrerar vanliga arbetssituationer för personer med funktionsnedsättningar.

Syftet med övningarna är att öka förståelsen för hur sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar kan ta sig uttryck på arbetsplatsen. Filmerna ska bidra till att skapa en mer inkluderande och effektiv arbetsmiljö genom att öka kunskapen om hur olika arbetssituationer kan upplevas av personer med dolda funktionsnedsättningar.

Filmerna kan användas för individuella reflektioner, utbildning, öka arbetsgivares kunskaper och som ett verktyg för att öka inkludering på arbetsplatsen.

Inlevelseövningar i form av tre virtual reality-filmer

Filmerna är i 360-format (virtual reality). För en bättre filmupplevelse kan du använda virtual reality-glasögon, även om det går att titta på filmerna utan.

I filmerna upplever du hur en person med dold funktionsnedsättning upplever olika arbetssituationer på en ny arbetsplats. Det är alltså du som tittar på filmen som är huvudpersonen i filmen, och det är dina tankar som visas i pratbubblorna i filmerna.

De svårigheter och lösningar som visas i filmerna har tagits fram tillsammans med personer som har egna erfarenheter av dolda funktionsnedsättningar. De individuella erfarenheterna har sedan ramats in av aktuell forskning.

Filmerna är ett resultat av ett unikt samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Certec vid Lunds Tekniska Högskola, Funka, Stiftelsen Aktiva, Norrtälje kommun och DART kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning på Sahlgrenska sjukhuset.

Länk till filmerna:

Inlevelse ger insikt