Ny genomförandereferens i den tillfälliga rutinen vid beslut av period 2

Publicerad: 2022-04-28

Under en tid har beslut om period 2 inom rusta och matcha tagits genom en tillfällig rutin där vi tagit har ett nytt beslut. Dessa beslut har därför en ny genomförandereferens. Läs om vad som gäller för dessa beslut.

När beslut om period 2 har fattats enligt den tillfälliga rutinen gäller följande: Du behöver skicka in signal om arbete eller studier även för beslutsperiod 2 även om du gjort det för beslutsperiod 1.

Skicka in signal om arbete eller studier även för beslutsperiod 2


Du som leverantör behöver skicka in rapporten signal om arbete eller studier samt resultatredovisning gällande samma deltagare med genomförandereferensen för beslutsperiod 2 för att vi ska kunna hantera din resultatredovisning. Du behöver alltså skicka in signal om arbete eller studier även för beslutsperiod 2 även om du gjort det för beslutsperiod 1.

Du kan skicka in resultatredovisningen när det gått fyra månader från det datum som angivits i signal om arbete eller studier då din deltagare kom ut i arbete eller studier. Det är viktigt att signal om arbete eller studier och resultatredovisningen rapporteras under samma genomförandereferens eftersom dessa i den tillfälliga rutinen skiljer sig åt mellan period 1 och 2.

Återkoppling om du skickar in din rapport eller resultatredovisning med fel genomförandereferens


Om deltagaren är i period 2 och du av misstag skickar in resultatredovisning på genomförandereferensen gällande period 1 kommer du att få ett mejl ifrån oss på Arbetsförmedlingen där du får information om att du behöver skicka in resultatredovisning med den senare genomförandereferensen. Det mejl du får innehåller följande information:

Hej!
Vi har sett att du skickat in resultatredovisning för en deltagare hos dig med genomförandereferens.

Detta är en deltagare där beslut om period två tagits genom att ta ett nytt beslut.
Det innebär att du behöver skicka in signal om arbete eller studier samt resultatrapporten gällande samma deltagare med den senare genomförandereferensen för att vi ska kunna hantera resultatrapporten.

Med vänliga hälsningar
Arbetsförmedlingen