Handläggning i olika systemstöd

Publicerad: 2022-04-20

Här kan du läsa om en ny rutin för byte av leverantör mellan ESF-område/icke ESF-område samt beslut om rusta och matcha för arbetssökande med skyddade personuppgifter.

Sedan Arbetsförmedlingen införde de nya systemstöden BÄR och Mina sidor fristående aktörer under hösten 2021 har vi använt två systemstöd parallellt för att fatta beslut om rusta och matcha. Beslut inom ESF-områdena har tagits i AIS/KA-Webbstöd och beslut utanför ESF-områdena har tagits i BÄR/Mina sidor fristående aktörer.

Byte leverantör ska ske i system där beslut är taget

De olika systemen har skapat en intern otydlighet hur byten mellan leverantörer ska hanteras på Arbetsförmedlingen. Ett internt beslut har därför tagits på myndigheten att ett byte av leverantör alltid ska ske i det system där beslutet om tjänsten redan är taget i. Detta gäller oavsett om bytet sker mellan leverantörer inom ESF-område och utanför ESF-område och tvärt om. Byte av leverantör ska alltså inte generera ett byte av systemstöd.

Anledningarna till att detta beslut har fattats är för att Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att vi inte bryter mot lagen om valfrihet (byte av leverantör mellan områdena måste vara möjliga) och att vi behöver säkerställa en rättssäker handläggning.

Beslut om rusta och matcha för arbetssökande med skyddade personuppgifter

Ett internt beslut har också fattats om att beslut om rusta och matcha för arbetssökande med skyddade personuppgifter tillfälligt enbart ska tas i det gamla systemet AIS/KA-webbstöd oberoende av leveransområde. Beslutet gäller tills funktionaliteten att hantera dessa beslut är utvecklat i BÄR/Mina sidor fristående aktörer.

Anledning till beslut är att idag finns inte funktionalitet för att säkerställa en säker hantering av beslut i BÄR/Mina sidor fristående. Vi vill möjliggöra att arbetssökande med skyddade personuppgifter ska kunna ta del av tjänsten i ett säkert system även under tiden vi väntar på att denna funktionalitet utvecklas i våra nya systemstöd.

Hantera arbetssökande i två olika system från 1 maj

Konsekvenserna för er leverantörer inom rusta och matcha är att ni framöver kommer behöva hantera arbetssökande i två olika system samtidigt (KA-Webbstöd och Mina sidor fristående aktörer). Ni behöver kunna ha en ekonomihantering i båda systemen samt säkerställa att ni systematiskt bevakar båda systemen för att ta emot nya deltagare.

Denna rutin gäller från och med 1 maj. Från och med detta datum behöver ni som leverantör inom rusta och matcha ha förberett er för att kunna ta emot deltagare i båda systemstöden. Information om detta gick ut till er leverantörer under tjänstedialogerna den 5 och 20 april.