Ny återrapport om kontroll och uppföljning av leverantörer

Publicerad: 2022-04-13

Arbetsförmedlingen har lämnat in återrapporten Kontroll och uppföljning av leverantörer till regeringen. Här hittar du rapporten.

I återrapporten redovisar Arbetsförmedlingen arbetet med kontroll och uppföljning av leverantörer och tjänster. Rapporten beskriver också myndighetens åtgärder för att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar till leverantörer, samt arbetet med att förebygga och förhindra att aktörer som agerar oseriöst verkar inom arbetsmarknadspolitiken.