”Leverantörernas åsikter värdefulla”

Publicerad: 2022-04-13

Arbetsförmedlingen bjuder in att lämna synpunkter avseende en vidareutvecklad matchningstjänst. Arbetsförmedlingens mål är att få en ökad kännedom om potentiella leverantörers synpunkter inför den vidareutvecklade matchningstjänsten.

I oktober 2021 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att analysera och redovisa vissa förutsättningar för utformningen av vidareutvecklade matchningstjänster. I arbetet med den vidareutvecklade matchningstjänsten* tas avstamp i rusta och matcha som har utformats i enlighet med reformeringen och följer dess logik.

– Vissa delar kommer dock att justeras för att Arbetsförmedlingen ska kunna leverera på de uppdrag och leva upp till den riktning som har formulerats i regleringsbreven av uppdragsgivaren. Det innebär att vissa delar kommer att uppdateras, säger Alma Ringborg, deluppdragsledare för tjänstekonstruktion.

Införs i samband med det nya regelverket

Den vidareutvecklade tjänsten kommer att införas i samband med att det nya regelverket kommer på plats, förmodligen någon gång runt årsskiftet 2022-2023. Regeringen föreslår vissa lagändringar i det nya regelverket som ska skapa bättre förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det handlar bland annat om att utbytet av information mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser ska bli mer effektivt samtidigt som intrånget i den personliga integriteten minimeras.

Input från leverantörer mycket värdefullt

Igår publicerades en Request for information (RFI) för att fånga upp leverantörers, kommuners och andras synpunkter hur man bäst utvecklar rusta och matcha vidare. (Du hittar länk till RFI:n under Relaterad information.)

- Vårt mål med RFI är att få en ökad kännedom om leverantörer och andras synpunkter och inställning till rusta och matcha. Det är oerhört värdefullt för oss att få in våra leverantörers åsikter, då det utgör en viktig del i arbetet med utvecklingen av den vidareutvecklade tjänsten. Vi vill självklart att tjänsten ska utformas så att den känns så attraktiv och värdeskapande som möjligt, säger Mikael Edin, Strategisk inköpare, Inköpsavdelningen.

Fortsatt arbete med att vidareutveckla matchningstjänst

Arbetet med den vidareutvecklade matchningstjänsten pågår för fullt. Det görs med stöd av analyser från analysuppdraget som skickades in den 11 mars (du hittar rapporten under Relaterad information). RFI:n är en del av det analysarbete som pågår för att se hur effektiv tjänsten rusta och matcha varit för att kunna utveckla tjänsten vidare till att bli ännu bättre.

*Vidareutvecklad matchningstjänst är i dagsläget ett arbetsnamn.

Vad är en Request for Information (RFI)?

En RFI utgör inte en upphandling eller någon del i en upphandling utan avser endast att ge myndigheten en bättre bild av marknaden och behov. Det utgår ingen ekonomisk ersättning till uppgiftslämnare.