Uppdaterat användarstöd Mina sidor för fristående aktörer

Publicerad: 2022-04-12

Det nya i användarstödet är informationen om hur du flyttar deltagare mellan handledare samt tar bort handledare. Sidorna 19-23 är det som är nya.