Fel i koppling mellan olika systemstöd påverkar statistik för leverantörsval

Publicerad: 2022-04-12

Kopplingen mellan ett nytt systemstöd i rusta och matcha och statistikverktyget har inte fungerat som det ska. Det gör att det inte går att särskilja vilka deltagare som gör ett aktivt val av leverantör och de som gör ett ickeval av leverantör, vilket hindrar analyser av statistiken.

Arbetsförmedlingens tjänst rusta och matcha är en matchningstjänst där deltagarna själva väljer vilken leverantör de vill ha enligt LOV (Lagen om valfrihet). Deltagare kan välja mellan att göra ett aktivt val eller ett ickeval av leverantör. Det betyder att de antingen aktivt väljer en specifik leverantör, eller låter systemet välja en leverantör. Om systemet väljer så hamnar valet på leverantören närmast deltagarens bostadsadress enligt närhetsprincipen.

Införande av nytt systemstöd påverkar statistiken

Arbetsförmedlingen lagrar information om deltagarens val, för att kunna analysera och dra slutsatser. Statistiken används sedan i utvecklingen av tjänsten och i till exempel i återrapporter om tjänsten rusta och matcha.

Efter införandet av ett nytt systemstöd i höstas visar det sig att man inte kan utläsa av statistiken vilket val som deltagaren gör. Kopplingen mellan det nya systemstödet och statistiksystemet har inte fungerat som det ska. Det gör att statistiken för val av leverantör inte är tillförlitlig, och innebär att analyser inte kommer att kunna göras, eller slutsatser dras, av resultatet.

Endast statistiken påverkad

Det är endast statistik och möjlighet till analys som påverkas av det nya systemstödet. Deltagarna har under hela tiden kunnat göra ett aktivt val/ickeval av leverantör av rusta och matcha. Deltagare som valt en specifik leverantör har fått sitt val. Deltagare som valt att inte välja en leverantör, utan gått på närhetsprincipen, har också fått sitt val.

Vi arbetar med att rätta till våra system så att det fungerar bättre. Eftersom det rör sig om stora volymer så måste alla former av justeringar avvägas och testas noggrant.

Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden