ESF-projektet rusta och matcha snart slut

Publicerad: 2022-04-07

ESF-projektet rusta och matcha närmar sig snart sitt slut. På tjänstedialogen för leverantörer i ESF-projektet, som hölls den 1 april, informerade vi om vilka förändringar som ni leverantörer behöver uppmärksamma när projektet nu närmar sig sitt slut.

Här följer utvalda delar av informationen från tjänstedialogen. Se även bildspelet under relaterad information. Var uppmärksam på att några datum har justerats, rapporteringen ska göras till och med den 30 juni 2022.

Längst ned finns även information om EU-logotypen och hur länge ni måste spara allt material om varje deltagare.

ESF-projektet slutar 30 juni

ESF-projektet rusta och matcha pågår till och med den 30 juni 2022, och ni behöver redovisa deltagarens tid och aktiviteter fram till dess i periodisk rapport. Samtidigt fortsätter deltagaren att godkänna samarbetshistoriken under samma tid.

Hantera deltagare i olika system

Deltagare hanteras i olika system, beroende på när beslutet är fattat:

  • Deltagare med pågående beslut om rusta och matcha i ESF-områdena kvarstår i nuvarande systemet KA-webb.
  • Deltagare med förlängningsbeslut om rusta och matcha i ESF-områdena hanteras i samma system som ursprungsbeslutet, det vill säga i KA-webb.
  • Deltagare som får nytt beslut om rusta och matcha i ESF-områdena hanteras i de nya systemstöden – Mina sidor fristående aktörer och ekonomisystemet Peppol – från och med den 1 juni 2022.

Periodisk rapport i KA-webb

För deltagare i ESF-projektet kommer tid och aktivitet rapporteras enligt följande:

  • Periodisk rapport fylls i som vanligt i KA-webb för redovisning av juni månads deltagande.

För redovisningen från och med juli månad 2022 gäller följande:

  • Eget arbete behöver inte längre fyllas i. Ange att deltagaren inte har deltagit och lägg in noll (0) timmar i rutan "Eventuell kommentar". ​
  • För övriga aktiviteter anges i rutan ”Eventuell kommentar”, den sammanlagda tiden som deltagaren har lagt på respektive aktivitet under månaden. ​
  • I kalendern läggs en (1) timme in första dagen i perioden.

I bildspelet, som ni hittar längst ned på sidan under Relaterad information, visas hur den periodiska rapporten ska fyllas i från och med den 1 juli 2022, se bild 7.

Samarbetshistorik

  • Deltagaren godkänner samarbetshistoriken fram till och med den 30 juni 2022. Deltagaren har tre månader på sig att godkänna, det vill säga till och med den 30 september 2022.
  • Uppmuntra gärna deltagaren att godkänna samarbetshistoriken varje månad.
EU-flagga

EU-logotypen

ESF-projektet upphör den 30 juni 2022, men redovisningen är öppen till och med den 30 september 2022. Detta innebär att efter den 30 september behöver EU-logotypen inte längre finnas med på era webbsidor om rusta och matcha och i nytt material till deltagaren.

Spara allt material i fyra år

Allt material som hör till ESF-projektet måste sparas i fyra år, från och med det år som projektet avslutas. I detta fall blir det till och med den 31 december 2026. Detta behöver göras eftersom Svenska ESF-rådet har möjlighet att följa upp projektet genom revision.