Uppdateringar i ”Sök leverantör”

Publicerad: 2022-04-05

Sidorna där arbetssökande gör sitt val av leverantör inom tjänsten rusta och matcha har uppdaterats. Uppdateringen ska förbättra sökupplevelsen och göra valet av leverantör lättare. Se över hur era texter presenteras där.

Sidorna för arbetssökande där de gör sitt val av leverantör inom tjänsten rusta och matcha har uppdaterats. De är nu anpassade efter Arbetsförmedlingens designspråk och ska göra tjänsten mer användarvänlig och tillgänglig.

Det finns både en publik sida för val av leverantör, och en sida som den arbetssökande har åtkomst till om hen är inloggad på Mina sidor. De två sidorna är snarlika, men den arbetssökande behöver vara i inloggat läge för att kunna göra sitt val.

Förtydligande efter att val är gjort


Efter uppdateringen kommer den arbetssökande efter att ha gjort sitt val av leverantör till en granskningssida, för att kunna se över valet. Där finns ett förtydligande om vad som händer efter att valet är inskickat, och den arbetssökande får möjlighet att säkerhetsställa att valet av leverantör och kontor (i de fall leverantören har flera kontor) är rätt.

Se över hur era texter presenteras


En annan förändring är hur du som leverantör presenteras. Informationen är nu uppdelad under olika rubriker som går att fälla ut. Detta för att den arbetssökande lättare ska få en översyn av innehållet. Se till att rätt information finns under rätt rubrik, och tänk på att er presentationstext ska vara kortfattad och enkel att förstå.

Vi uppskattar att få in feedback för fortsatt utveckling, så kontakta gärna Johanna Linger på IT-avdelningen för kommentarer eller om ni stöter på problem: johanna.linger@arbetsformedlingen.se

 

Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden