Uppdatering av betyg varannan månad

Publicerad: 2022-03-31

Arbetsförmedlingens betygsmodell för leverantörer av rusta och matcha publicerades första gången i januari i år och nu är det dags igen. Betygen för mars kommer endast omfatta leverantörer som var först ut med rusta och matcha, och endast de leverantörer som har tillräckligt många deltagare.

Välgrundat val av leverantör

Arbetsförmedlingens betygsmodell ger deltagarna i rusta och matcha möjlighet att göra ett välgrundat val av leverantör. Betygen ger en bild av hur väl leverantörerna lyckats med att stötta deltagare till arbete eller studier. En värdering av leverantörers prestation görs som bygger på en bedömning av deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden, och om dessa deltagare har fått ett arbete eller gått till utbildning.

Alla leverantörer kom inte med samtidigt i tjänsten. En stegvis övergång har skett i landet från tjänsten stöd och matchning till tjänsten rusta och matcha. Det påverkar när i tiden leverantörerna kommer med i betygssystemet.

Två kriterier krävs för att få betyg

  • En viss tid i tjänsten
    Tiden i tjänsten är av betydelse för när leverantören kommer att börja få sina betyg publicerade. När betyg börjar visas för en leverantör beror alltså på när i tiden leverantören började leverera rusta och matcha.
  • Ett visst antal deltagare
    Leverantörerna måste ha haft ett visst antal deltagare under perioden som betygssättningen avser för att säkerställa beräkningarnas tillförlitlighet.

De två första publiceringarna avser betyg för leveransområden som var ”först ut” med tjänsten; Umeå, Västerås, Trollhättan, Blekinge, Lidköping och Oskarshamn. Leverantörerna ska ha haft minst 18 deltagare i spannet mellan fyra och 20 månader före det månadsskifte som närmast föregår betygets publicering, och varit verksamma i minst tolv månader. Betygen uppdateras i slutet av varannan månad.