Beslut om andra placeringsperiod i rusta och matcha

Publicerad: 2022-03-24

Beslut om en andra placeringsperiod (förlängning) inom rusta och matcha i ”Mina sidor fristående aktörer” kommer under en tid göras genom ett nytt beslut för deltagarna. Detta beror på att det just nu saknas en funktion i systemet för att ta beslut om en andra period i pågående ärende (förlängning).

Artikeln är uppdaterad 4 april med en ny rubrik, samt meningen "Detta gäller även i KA-webbstöd" tillagd i nästsista stycket.

Detta innebär att det under en tid kommer tas ett nytt beslut med en ny genomförandereferens för de deltagare som ska fortsätta i tjänsten i ytterligare sex månader. Dessa deltagare kommer därmed att se ut som nya deltagare i systemet. Tanken är att det nya beslutet startar direkt efter det pågående beslutet utan mellanliggande dagar.

Inför beslut om en andra period (förlängning) inom rusta och matcha ska Arbetsförmedlingen göra en uppföljning med deltagaren. Därefter gör Arbetsförmedlingen en arbetsmarknadspolitisk bedömning och tar ställning till om en ny period av tjänsten ska beviljas eller inte. Vid ett beslut om en andra period så ska den bedömda gruppnivån (A, B, C) från första beslutet användas.

Ni som leverantör av rusta och matcha kommer att behöva skicka in en ny ”Gemensam planering” (GP) för deltagaren som ska inkomma till Arbetsförmedlingen senast 5 arbetsdagar efter start i den andra placeringsperioden. Detta gäller även i KA-webbstöd.

Arbetsförmedlingen har bokat in en extra tjänstedialog med alla leverantörer inom rusta och matcha den 5 april 2022 10–11:30 där vi kommer att ge mer information om dessa beslut.