Nytt beslut för övergångsbestämmelser för arbetsmarknadstjänst på distans

Publicerad: 2022-03-21

I de fall beslut om anvisning/placering i en arbetsmarknadstjänst med distansinslag fattats innan 1 april 2022 kan deltagaren slutföra deltagande i enlighet med de tillfälliga bestämmelser om distansverksamhet som gällde tidigare. För beslut från 1 april 2022 gäller de villkor som följer av villkor i respektive avtal.

Beslut

Ett nytt beslut har tagits för övergångsbestämmelser för arbetsmarknadstjänst på distans.
I de fall beslut om anvisning/placering i en arbetsmarknadstjänst med distansinslag fattats innan den 1 april 2022 kan deltagaren slutföra deltagande, inklusive eventuella ytterligare beslut för att slutföra påbörjad arbetsmarknadstjänst, i enlighet med de tillfälliga bestämmelser om distansverksamhet som gällde tidigare.
För beslut om ny anvisning/placering fattade från den 1 april 2022 gäller de villkor som följer av villkor i respektive avtal.

Bakgrund

Enligt beslut som togs under pandemin kunde arbetsmarknadstjänster levereras på distans fram till 31 mars 2022. Beslutet fattades med hänvisning till Folkhälsomyndighetens dåvarande rekommendation om distans med anledning av pandemin.
När leverans på distans blev möjlig gjorde det arbetsmarknadstjänster tillgängliga för deltagare som annars har långt avstånd till leveransort, eller av andra skäl inte har möjlighet att delta fysiskt på heltid.