Leverans av funktioner i Mina sidor fristående aktörer

Publicerad: 2022-02-25

Den 22 februari hölls ett Leverantörsforum om Mina sidor fristående aktörer. Här kommer en sammanfattning av vad som har levererats vad gäller systemstöd i rusta och matcha, och vad som är på gång att levereras.

Under det Leverantörsforum som hölls den 22 februari gick Arbetsförmedlingen igenom vad som har levererats vad gäller systemstöd och vad som återstår i leverans.

Vad som har levererats

 • Söka efter deltagare via genomförandereferens i deltagarlistan
 • Ta bort ett personalkonto från organisationen
 • Sorteringsfunktion på deltagarlistan och sökning av deltagare med genomförandereferens

Vad som är på gång

 • Hantera flera tjänster i Mina sidor
 • Flödet för signal om arbete eller studier och resultatredovisning för rusta och matcha
 • Ta bort ett personalkonto från organisationen
 • Förbättringar på deltagarsidan:
  o Möjlighet att söka efter deltagare på namn
  o Möjlighet att filtrera deltagare efter vald handledare

Förbättringsområden som ses över

 • Deltagarsidan
 • Administration av användare
 • Export
 • Förlängningar av arbetssökandes placering i tjänsten

Arbetet med att förbättring Mina Sidor är prioriterat

Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla och förbättra Mina Sidor för fristående aktörer. Målet är att de förändringar som görs i systemstödet ska leda till ett effektivt och förenklat systemstöd för fristående aktörer.

– Vi är medvetna om att det varit en del förseningar och att det kan skapa frustration hos våra leverantörer. Men vi har levererat flera automatiseringar och förenklingar i nya infrastrukturen och några av de förbättringar som kommer nu är enormt efterlängtade och kommer att underlätta mycket. Vi har fått värdefull input av leverantörerna som tas i beaktande i planeringen av utvecklingen framöver, säger Kristin Ekermark, Enhetschef, Digitalt Fördjupat stöd Fristående aktörer.

Kontakt vid frågor om ekonomisystemen

Ekonomistöd: ekonomistod@arbetsformedlingen.se

Frågor om IT: Rapportera tekniska problem med webbstöd