Rutin för när deltagare inte kommer till startsamtalet

Publicerad: 2022-02-17

Nu finns en ny rutin för vad du som leverantör ska göra när deltagare inte kommer till startsamtalet i rusta och matcha. Rutinen ska underlätta processen för både leverantören, deltagaren och Arbetsförmedlingen.

Det är viktigt att ni som leverantör skickar en kallelse till deltagaren med en exakt tid för startsamtalet på startdagen innan tjänsten startar så att det blir tydligt för deltagaren när startsamtalet ska ske.

Nu finns det en ny rutin för vad du som leverantör ska göra och vad Arbetsförmedlingen ska göra om deltagaren inte kommer till startsamtalet. Rutinen är framtagen för att underlätta processen för både leverantören, deltagaren och Arbetsförmedlingen. Ni hittar mer information om den nya rutinen under relaterad information.

 

Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden