Uppdaterad rutin för praktik inom rusta och matcha

Publicerad: 2022-02-09

I den uppdaterade rutinen för praktik inom rusta och matcha hittar ni som leverantörer information och instruktioner om er roll i hanteringen samt hur praktik inom tjänsten initieras och hanteras hos Arbetsförmedlingen.

Rutinen är tänkt att vara en hjälp att få till en så bra och smidig process som möjligt, utan att bryta mot de lagar och förordningar som Arbetsförmedlingen har att förhålla sig till.

Ni hittar bildspelet med de nya rutinerna under relaterad information.