20 december 2021

Covid 19 – information till fristående aktörer

Arbetsförmedlingen har uppdaterat datumet för hur länge arbetsmarknadstjänster kan levereras på distans. Nytt datum är till och med den 31 mars 2022. Skälet till att datumet flyttats fram är utvecklingen av Covid 19-pandemin och Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendation från den 8 december.

Till följd av Covid 19-pandemin och Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendation om distans från den 8 december har Arbetsförmedlingen fattat ett nytt beslut om hur länge arbetsmarknadstjänster kan levereras på distans. Datumet flyttas fram från den 31 december till den 31 mars 2022.

Det innebär att teoretiska inslag i tjänster i första hand ska tillhandahållas per distans. Vissa delar av tjänsten kan vid behov utföras på plats.

Detta beslut ersätter även tidigare beslut om övergångsbestämmelser för arbetsmarknadstjänst på distans som kommunicerades den 18 november.

Besked om övergångsbestämmelser gällande från 1 april 2022 kommer i början av februari.

Fristående aktörer uppmanas hålla sig uppdaterade om läget via Folkhälsomyndighetens hemsida och meddelanden från Arbetsförmedlingen via TendSign samt Arbetsförmedlingen.se.