8 december 2021

Ny checklista för produktblad

Arbetsförmedlingen har tagit fram en checklista för produktblad gällande Arbetsförmedlingens tjänster och utbildningar. Den ska fungera som ett underlag och underlätta för dig som leverantör när du skapar ett produktblad.

Varför en checklista?

Checklistan ska ses som ett stöd och bidra till att:

  • Skapa enhetlig information
  • Ge en övergripande och tydlig information om tjänsten/utbildningen, dess målsättning och innehåll.


Relaterad information

Du hittar checklistan längst ner på sidan Arbetsmarknads- och rekryteringsutbildningar under rubriken Användarstöd.

Arbetsmarknads- och rekyteringsutbildningar