7 december 2021

Sista etappen av rusta och matcha är igång

Tidigare i år har rusta och matcha införts i två etapper i totalt 186 kommuner. Nu när etapp tre sätts igång får återstående 104 kommuner tillgång till tjänsten. Därmed har rusta och matcha införts i landets alla 290 kommuner.

Rusta och matcha är en del av den successiva reformeringen av Arbetsförmedlingen där vi tillsammans med fristående leverantörer rustar och matchar arbetssökande till jobb eller utbildning. Under året inför Arbetsförmedlingen rusta och matcha i tre etapper. Samtidigt sägs avtalen upp med leverantörerna av stöd och matchning i de berörda kommunerna.

Den 7 december införs den tredje och sista etappen som består av 104 kommuner fördelade på 43 leveransområden. I samband med det görs också den sista uppsägningen av tjänsten stöd och matchning för motsvarande kommuner.

Intresset stort för att bli leverantör

Intresset är mycket stort och många ansökningar har kommit in om att bli leverantör i tjänsten rusta och matcha.

– Det är ett stort tryck, framförallt i storstadsregionerna. I stöd och matchning har vi ju successivt fått nya leverantörer under flera år. Nu har vi under ganska kort tid stängt ned stöd och matchning för leverantörer, och samtidigt öppnat upp för rusta och matcha. Många tidigare leverantörer av stöd och matchning ansöker då till rusta och matcha, säger Mattias Andersson, biträdande Verksamhetsområdeschef Arbetsgivare.

I de flesta leveransområden finns nu godkända leverantörer. En hel del ansökningar avslås vilket är en stor anledning till att det ännu inte finns godkända leverantörer i alla områden.

– Vi har hittills godkänt närmare 100 unika leverantörer runtom i landet. Fler avtal skapas varje dag och vi arbetar så snabbt vi kan. Ambitionen är att få alla godkända leverantörer sökbara så snart som möjligt, säger Petter Carolusson, enhetschef Affärsområde Arbetsmarknadstjänster.

 

Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden