1 december 2021

Nya funktioner i "Mina sidor för fristående aktörer” - Informativ rapport och slutredovisning

Från den 1 december kan du skicka in informativ rapport och slutredovisning via ”Mina sidor för fristående aktörer”. Du behöver inte längre använda den manuella rutinen för informativ rapport och det tillfälliga webbformuläret försvinner från Arbetsförmedlingens hemsida.

Informativ rapport

Du som är leverantör av tjänsten rusta & matcha kan från den 1 december skicka in informativ rapport via ”Mina sidor för fristående aktörer. Det innebär att du inte längre behöver använda det tillfälliga webbformuläret för informativ rapport som idag finns på arbetsformedlingen.se.
I den första versionen av informativ rapport i ”Mina sidor för fristående aktörer” kan du inte bifoga dokument till Arbetsförmedlingen. Du behöver därför skicka in dokumenten med post.

Signal om arbete och studier

Om en deltagare har fått ett jobb eller påbörjat studier behöver du meddela det till Arbetsförmedlingen. Det gör du genom att skicka en informativ rapport i ”Mina sidor för fristående aktörer”. Du väljer ”Behov av dialog med Arbetsförmedlingen” och beskriver i fritext om den arbetssökande är på väg att påbörja arbete eller studier.

Slutredovisning

Från den 1 december kan du skicka in slutredovisning via ”Mina sidor för fristående aktörer”. För tillfället kan du inte se orsaken till om en slutredovisning har fått avslag. Om Arbetsförmedlingen avslår en slutredovisning kommer du att bli kontaktad av en Arbetsförmedlare som talar om för dig varför slutredovisningen fått avslag.

Du hittar ett uppdaterat användarstöd för ”Mina sidor för fristående aktörer” under Relaterad information.