18 november 2021

Rusta och matcha - så rapporterar du deltagarens aktiviteter

Leverantörer som rapporterar i Mina sidor för fristående aktörer behöver inte längre följa den av ESF godkända aktivitetslistan för eget arbete. Leverantörer som rapporterar i KA webb fortsätter dock att följa listan.

Rapportera deltagarens aktiviteter i Mina sidor

Leverantörer som, från och med den 9 november, ska skicka in periodisk redovisning via Mina sidor för fristående aktörer, ska endast fylla i de aktiviteter för eget arbete som går att föra över från gemensam planering. I periodisk redovisning finns inget fritextfält, så de aktiviteter som finns med på den av Europeiska socialfondens (ESF) godkända aktivitetslistan behöver inte följas längre när redovisningen görs där.

Rapportera i KA webb i ESF-projektet

Leverantörer vars deltagare ingår i ESF-projektet, fortsätter att redovisa i KA webb och ska följa den av Europeiska socialfonden (ESF) godkända aktivitetslistan för eget arbete.

Se instruktion i bildspelet Rapportera deltagarens eget arbete (PowerPoint) under Relaterad information.

Bildspelet finns även under Frågor och svar ESF övergripande, samarbetshistorik/Periodisk rapport. Se länk under Relaterad information.