18 november 2021

Covid 19 – information till fristående aktörer

Nu finns nya övergångsregler gällande distansleverans för fristående aktörer av externa arbetsmarknadstjänster.

Det finns ny information kring detta, håll dig uppdaterad via nyhetsflödet under Aktuellt för leverantörer.

Nya övergångsregler

Om den arbetssökande anvisats till en arbetsmarknadstjänst med distansinslag före den 1 januari 2022 finns möjlighet att slutföra aktiviteten, inklusive eventuella ytterligare beslut, som planerat. Insatser sker fysiskt på plats om deltagaren behöver det. 

För de beslut om ny anvisning som fattas från den 1 januari 2022 gäller de villkor som följer av respektive avtal.

Bakgrund

Till följd av Covid 19-pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendation om distans fattades nuvarande beslut om att arbetsmarknadstjänster kan levereras på distans fram till 31 december 2021. Detta innebär att teoretiska inslag i tjänster i första hand ska tillhandahållas per distans. Vissa praktiska delar kan även av vissa leverantörer hållas på distans.

Fristående aktörer uppmanas hålla sig uppdaterade om läget via Folkhälsomyndighetens hemsida och meddelanden från Arbetsförmedlingen via TendSign samt Arbetsförmedlingen.