Kriterierna för rusta och matcha utökas ytterligare

Publicerad: 2021-11-16

Från den 16 november kan även arbetssökanden som befinner sig utanför ramprogrammen (jobb- och utvecklingsgarantin (JOB), jobbgarantin för ungdomar (UGA) och etableringsprogrammet (ETP)) med längre inskrivningstid än cirka 8 månader (250 dagar) få möjlighet att ta del av tjänsten rusta och matcha.

Det är den nya utgiftsprognosen som ger utrymme för ökat antal beslut i rusta och matcha. Uppskattningsvis kan cirka 5000 beslut per månad utanför ramprogrammen fattas.

Syftet med förändringen är att inkludera fler arbetssökande

För att möjliggöra ett ökat deltagande i tjänsten sänks kravet på 400 dagars inskrivningstid till 250 dagar från och med den 16 november. Huvudsyftet med förändringen är att inkludera fler arbetssökande utanför ramprogrammen som bedöms lämpade för rusta och matcha.

- Justeringen som vi gjorde i somras syftade till att ge framförallt fler långtidsarbetslösa möjligheten att delta i tjänsten. Med den förändring vi gör nu kan vi öppna upp för ännu fler, även de som inte varit arbetslösa så länge, att delta och därmed ha större chans att snabbt komma ut i studier eller arbete, säger Mattias Andersson, biträdande Verksamhetsområdeschef Arbetsgivare.

Eventuell fortsatt utökning av kriterierna

På sikt är målet att alla arbetssökande ska ha möjlighet att få ja till rusta och matcha i det statistiska bedömningsstödet från första inskrivningsdagen. Volymerna kommer att följas i förhållande till utgiftsprognosen och det kommer troligen bli en successiv utökning av kriterierna framöver.