10 november 2021

Beslut vid uppsägning av stöd och matchning och start av rusta och matcha etapp 3

Tjänsten stöd och matchning sägs upp i 104 kommuner och 43 leveransområden den 7 december. Detta är den sista uppsägningen av tjänsten Stöd och matchning.

I de leveransområden där stöd och matchning nu sägs upp sker uppsägning av tjänsten tisdagen den 7 december och samtidigt startar rusta och matcha.

Information om uppsägningen i berörda leveransområden

  • Inga nya anvisningar för stöd och matchning får beviljas efter den 6/12. Det innebär att nya deltagare kommer att starta i tjänsten senast 10 arbetsdagar efter den 6/12.
  • Inga förlängningar till nytt block kommer att ha startdag efter den 6 december. Förlängningar kan dock ske om det finns tid kvar i pågående block, så att deltagaren får resterande tid i blocket (ett block är 3 månader).
  • Inga spårbyten får göras efter 6 december eftersom spårbyte innebär en ny anvisning.
  • Deltagaren har rätt att gå klart hela sitt block och de kan enligt avtal byta leverantör. Leverantören har rätt att neka att ta emot deltagare vars placering är kortare än trettio (30) kalenderdagar.

Under uppsägningstiden för den sista etappen i stöd och matchning kvarstår möjligheten att leverera tjänsten på distans eller fysiskt om behov finns.