3 november 2021

Nu kan du skicka in periodisk redovisning via ”Mina sidor för fristående aktörer”

Den 3 november släpps nya funktioner i ”Mina sidor för fristående aktörer” som innebär att du kan skicka in periodisk redovisning via systemet.

Periodisk redovisning kan skickas in från 3 november

Från den 3 november kan du skicka in periodisk redovisning till Arbetsförmedlingen via ”Mina sidor för fristående aktörer”.

Inskickade redovisningar en förutsättning för er ersättning

När Arbetsförmedlingen har godkänt den periodiska redovisningen, blir orderunderlaget färdigt att matchas mot de fakturor som du ställer ut till oss. Det är en förutsättning att du skickar in periodisk redovisning för att vi ska kunna betala ut ersättning till er. Vi ber er därför att, i möjligaste mån, avvakta med att skicka era fakturor tills ni lämnat in den periodiska redovisningen för respektive deltagare.

Säkerställ eventuella avbrott

Inför fakturering är det också viktigt att ni säkerställer om eventuella avbrott påverkar er fakturering och att ni justerar aktuella fakturor utifrån det. Du hittar information om avbrott på Mina sidor för fristående aktörer.

Ersättning betalas ut på fakturans förfallodag

När vi får in fakturorna till vårt ekonomisystem matchas de mot motsvarande order. Om de överensstämmer betalar vi ut ersättning för tillhandahållen tjänst på fakturans förfallodag. Om vi hittar någon form av avvikelse mellan order och faktura hanteras aktuell faktura manuellt av en ekonomihandläggare hos oss. Vi återkopplar till er i de fall justering av faktura behöver göras.

Slutredovisning

Ni kan ännu inte skicka in slutredovisning via ”Mina sidor för fristående aktörer”. Att slutredovisningen inte kommer in i tid kommer i det här läget inte att generera några klagomål.

Användarstödet för ”Mina sidor för fristående aktörer” är uppdaterat med de nya funktionerna. Du hittar det längst ned på sidan för rusta och matcha, längst ned under Relaterad information.