Många befintliga leverantörer kompletteras med nya

Publicerad: 2021-10-15

Intresset är stort för att få vara leverantör i tjänsten rusta och matcha. Nyligen publicerades förfrågningsunderlaget till att bli leverantör för etapp 3. Redan befintliga leverantörer och avtal inom tjänsten tillsammans med många nya ansökningar gör att handläggningen av ansökningarna tar tid.

Många företag vill vara med

Intresset för att bli leverantör i tjänsten rusta och matcha är stort – många företag vill vara med och leverera rusta och matcha till arbetssökande. Tjänsten levereras i dagsläget i 29 leveransområden. Hittills är 456 avtal tecknade.

Nyligen publicerades förfrågningsunderlaget för den tredje och sista etappen, vilket gör att det nu går att ansöka om att bli leverantör till 72 leveransområden.

Stort inflöde av både nya och tilläggsansökningar

Det gör att det just nu är ett stort inflöde av både nya ansökningar och tilläggsansökningar. Tilläggsansökningar gäller leverantörer som vill lägga till nya leveransområden, och även om de redan är godkända behöver de komplettera med information som tjänstedeklaration och hyresavtal.

Det höga trycket på nyinkomna handlingar skapar längre ledtider än önskvärt. De långa handläggningstiderna resulterar i fördröjning för leverantörer att först bli godkända och sedan sökbara för arbetssökande. Ärendena tar olika tid att hantera och görs i flera steg vilket gör det svårt att beräkna tiden för att komma i fas med handläggningen av inkommande ansökningar.

- Vi har många leverantörer och avtal inom tjänsten. Det går framåt med ansökningarna men intresset är stort och det tar tid. Under augusti månad tecknades 17 avtal, under september månad 160 avtal. Vi har också avslagit mer än 200 ansökningar sedan start. Det är viktigt att varje ansökan blir korrekt och likvärdigt granskad. Ambitionen finns om att alla leverantörer som blir godkända så snart som möjligt också blir sökbara, säger Petter Carolusson, enhetschef Affärsområde Arbetsmarknadstjänster.

Relaterad information

Hjälp med ansökan för att bli leverantör (artikel 30 september 2021)

Referensuppdrag – så här gör du rätt (artikel 2 juli 2021)