Nya funktioner i ”Mina sidor för fristående aktörer”

Publicerad: 2021-10-14

Den 13 oktober lanserades nya funktioner för rusta och matcha i ”Mina sidor för fristående aktörer”. De nya funktionerna innebär att du kan skicka in gemensam planering och avvikelserapport till Arbetsförmedlingen och byta handledare för en deltagare.

Två olika varianter för avvikelserapportering

En nyhet för avvikelserapporten är att den nu finns i två olika varianter, frånvaro och avvikelse. Om deltagaren har varit frånvarande från tjänsten och till exempel har arbetat, vabbat eller varit på läkarbesök, så ska du skicka in en avvikelserapport om frånvaro. Om deltagaren till exempel har tackat nej till arbete, stört verksamheten eller på annat sätt misskött sig, så ska du skicka in en avvikelserapport om avvikelse.

Du hittar information om de nya funktionerna i ”Mina sidor för fristående aktörer” i användarstödet under Relaterad information på sidan för rusta och matcha.

Tillfällig rutin för hur du skickar in informativ rapport

För närvarande går det inte att skicka in en informativ rapport via systemstödet ”Mina sidor för fristående aktörer”. Därför har en tillfällig rutin tagits fram som innebär att du fyller i ett webbformulär med referens för arbetssökande, samt ditt mobilnummer. Arbetsförmedlingen kommer sedan att kontakta dig.

Länk till "Informativ rapport" (tillfällig rutin)