Vad är det som gör att romer inte har tillgång till arbetsmarknaden?

Publicerad: 2021-10-11

Romer vittnar om att tillgången till arbetsmarknaden är kantad av en rad hinder. Hur ska vi bemöta romer och vad är det vi kan erbjuda? Hur kan vi se till att stärka romers ställning i samhälls- och arbetslivet? Och varför är det så viktigt?

I utbildningen Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden försöker man fånga vad det kan handla om och uppmanar dig, som går kursen, att fundera över vad du kan göra annorlunda.

Det handlar om din roll, som leverantör, arbetsgivare och anställd när du möter grupper som upplever diskriminering som en del av sin vardag. Det handlar om att vi har ansvar för att bygga ett rättvist samhälle - varje dag, i mötet med andra människor. Det är en fråga om beteende och bemötande.

Länk till utbildningen och mer att läsa om Arbetsförmedlingens uppdrag om romsk inkludering hittar du under relaterad information.