6 oktober 2021

Tillfälligt systemfel i Tendsign nu löst

En bugg i Tendsigns system har under ett par dagar gjort det svårare att ta emot förfrågningsunderlaget för etapp 3 i rusta och matcha. Problemet med Tendsign är sedan den 8 oktober löst och allt fungerar som det ska.

Artikeln uppdaterad den 8 oktober.

Bugg i Tendsigns system

Den 6 oktober publicerades förfrågningsunderlaget i Tendsign för den tredje och sista etappen av tjänsten rusta och matcha. Det innebär att det var första dagen för fristående aktörer i etapp 3 att börja ansöka för att bli leverantör.

Ett systemfel i Tendsign den 6 - 7 oktober försvårade möjligheten att nå förfrågningsunderlaget. Sedan den 8 oktober är problemet med Tendsign löst – och allting fungerar som det ska.


Relaterad information

Länk till Tendsign