1 oktober 2021

Rusta och matcha: Snart kan leverantörer lämna in ansökan till de 104 resterande kommunerna

Den 6 oktober publiceras förfrågningsunderlaget i Tendsign för den tredje och sista etappen av rusta och matcha. Då är du som vill vara med och leverera tjänsten välkommen att lämna in din ansökan om att bli leverantör.

Datum för etapp 3 satt till 7 december

Utökningen av Arbetsförmedlingens förfrågningsunderlag för rusta och matcha omfattar 104 kommuner i 43 leveransområden. Det avser etapp 3 i Arbetsförmedlingens plan för att gå över från stöd och matchning till rusta och matcha i hela landet. Införandet av tredje och sista etappen sker den 7 december.

Om ditt företag uppfyller ansökningskriterierna kan du vara med och leverera tjänster till arbetssökande i de aktuella leveransområdena.

Du lämnar in din ansökan via Tendsign.

Stöd och matchning i de berörda 104 kommunerna sägs upp i december

Arbetsförmedlingen kommer i samband med införande av rusta och matcha för etapp 3 att säga upp avtalen med leverantörerna av tjänsten stöd och matchning i de berörda kommunerna. Uppsägningstiden är tre månader. Alla arbetssökande som deltar i stöd och matchning kommer därmed att kunna gå klart enligt sin plan. Nya deltagare i stöd och matchning kan ta del av tjänsten till och med dagen för uppsägning av avtalen. Datum kommuniceras inom kort.

Under relaterad information nedan kan du se vilka leveransområden och kommuner som ingår i etapp 3.