30 september 2021

Nytt utseende och nya funktioner i tjänsten videomöte

I början av oktober lanseras nytt utseende och nya funktioner i tjänsten videomöte. Uppdateringarna gör tjänsten ännu mer användarvänlig och tillgänglig.

Inom kort sker en större uppdatering av tjänsten videomöte som rör både utseende och funktion. Ändringarna görs för att tjänsten ska vara tillgänglig för alla oavsett vad användaren har för specifika behov.

Tre större förändringar

Nytt sätt att boka möte

På startsidan finns bara en knapp som säger Skapa möte, istället för tre knappar. Du väljer vilken typ av möte i ett senare skede. Bokningsflödet har också fått ny layout.

Ny layout i startvyn för videomöte

Ny layout i startvyn för videomöte

Ny layout i videosamtalet

Layouten i videosamtalet ser annorlunda ut då alla knappar är samlade i mitten under videobilden. När du klickar på knappen för exempelvis chatt eller deltagarlista öppnas den upp i högra hörnet. Den kommer då inte att vara i vägen för skärmdelningen.

Hitta användarstödet direkt i tjänsten

Du hittar användarstödet inne i videotjänsten under menyknappen. Där finns rubriker som:

  • Vad är videomöte?
  • Så skapar du ett videomöte
  • Lägg till ett möte i din kalender
  • Hantering av personuppgifter.

I samma spalt finns en ruta med frågan Fungerar det inte? Där kan både mötesadministratör och mötesdeltagare få hjälp med felsökning på egenhand och skicka in en felanmäla om det inte går att få bukt med problemet.